Bollettario Bollettario Network 
Bollettario.it - versione telematica del quadrimestrale di scrittura e critica diretto da Edoardo Sanguineti e Nadia Cavalera
  Ricerca Avanzata
  Aggiornamenti
  Primo piano
home / estratti / siwczyk k. 43

ESTRATTO


Autostrada w okolicach Triestu / L'autostrada nei pressi di Trieste

Krzysztof Siwczyk

Bollettario n°43 (da: "Dzikie dzieci")


Nie wiadomo skąd wykluł się dwukilometrowy korek

na autostradzie A- 4 ograniczonej z jednej strony Adriatykiem

a z drugiej izolującym hałas ekranem oblepionym plakatami

zapraszającymi do skoków na linie z budowlanego dźwigu

Utknąłem za Citroenem 2CV Zza jego tylnej szyby martwo

wpatrywała się we mnie dziewczyna gryząc kabanosa

Jej piersi oblepione były koszulką jak bułki folią aluminiową

a nieregularny oddech osiadał na szybie tworząc zapis

jakiegoś niezrozumiałego szyfru Jedynym dowodem na to

że korek poruszał się była zmiana położenia mojego auta

względem czerwonego bakenu który wystawał z morza

jak wentyl Powoli dojechałem do wyłączonego z ruchu odcinka

autostrady który ukrywał dwa głębokie wykopy oraz walec

w którego szoferce opalał się człowiek Ubrani w kamizelki

pracownicy służby drogowej oddzielili czerwonymi stojakami

pas awaryjny który miał być stale wolny Nagle jakiś

samochód (Rejestracja nie znanego mi państwa Znak firmowy

pojazdu był oderwany) wyprzedził wydzielonym pasem cały korek

- Co za niecierpliwy palant - lecz po chwili już tak o nim nie

myślałem bo to był może jakiś Bóg który pozwolił mi

wreszcie się zorientować że nie ma

ochoty postać ze mną nieco dłużej

Chissà da dove è sbucata la coda di due chilometri

sull'autostrada A4 limitata da un lato dall'Adriatico

e dall'altro dallo schermo antirumore con cartelloni appiccicati

che invitano a saltare col cavo dalla gru

Sono rimasto fermo dietro una Citroen 2CV Dal suo vetro posteriore con occhio spento

mi fissava una ragazza mordicchiando un salamino

I suoi seni erano appiccicati a una maglietta come panini in alluminio

e un respiro irregolare si posava sul vetro creando un testo

dal codice incomprensibile Unica prova che

la coda si muoveva era la posizione cambiata della mia macchina

nei confronti di una boa rossa che spiccava dal mare

come una valvola Piano sono arrivato alla corsia dell'autostrada chiusa

al traffico che nascondeva due grandi fossi e uno schiacciasassi

nella cui cabina un uomo prendeva il sole Vestiti nei giubotti

i lavoratori del servizio stradale hanno separato con paletti rossi

la corsia d'emergenza che doveva essere sempre libera All'improvviso

qualchemacchina (La targa di un paese a me sconosciuto Il marchio di fabbrica

della vettura era strappato via) ha sorpassato sulla corsia assegnata tutta la coda

- Che impaziente deficente - ma un attimo dopo non la pensavo più così

sarà stato qualche Dio che mi ha fatto

accorgere finalmente che non ha più

voglia di stare con me un pochino di piùa cura e traduzione di Anna Śnieżyńska

con la collaborazione di Nadia Cavalera
:back_  :top_
ultimo aggiornamento: martedì 24 maggio 2005 12.40.49
powered by: Web-o-Lab
Bollettario.it